Priser

 

Det kan være svært at overskue og gennemskue priser på kørekort i Svendborg hos de forskellige køreskoler.
Hos Henriks Køreskole i Svendborg hænger kvalitet og pris nøje sammen.
Alle priser er inkl. moms og fremgår af faktura, som sendes / udleveres til eleven inden indbetaling.
I Henriks køreskole koster lovpakken til et bil kørekort kr.14900.

Priser gældende pr 1 Marts 2024
Bil 14900. kr for lovpakken.
Motorcykel 8500. kr for lovpakken.

Køreskolen kan ikke håndtere kontanter eller checks. Alle indbetalinger finder sted via kontooverførsel.

Kørekort kategori B (almindelig bil)

Lovpakken skal betales på følgende  måde.

Du vil samme dag du starter modtage en regning på det fulde beløb. Regningen må deles i 2 dele, men 1 del skal betales 3 dage efter modtagelse og garantere eleven plads på holdet. Hvis ikke regningen bliver betalt, vil eleven miste pladsen på holdet, som vil blive tilbudt en af eleverne på ventelisten.

Dette tiltag er desværre nødvendigt, da nogle elever tilmelder sig flere køreskoler, for at finde hvor de hurtigst kan komme til, men de glemmer så at framelde de andre steder

Såfremt det er nødvendigt med kørelektioner ud over de 16, koster disse kr. 650,- pr. stk og betales inden praktisk prøve kan afholdes
Øvrige udgifter – UD OVER DEN LOVPLIGTIGE UNDERVISNING –
Prøvegebyr kr. 1170,
Lægeattest kr. 450,
Førstehjælpskursus kr. 500,
Leje af skolevogn til køreprøven kr. 650

Kørekort kategori A (MC)

Kørekort til lille, mellem og stor motorcykel kræver samme undervisning. Der er derfor ikke prismæssigt forskel på de tre kørekort.

Al den lovpligtige undervisning til kat. A, A1 eller A2 koster derfor
kr. 8500,- og betales efter 1 teorigang.

Såfremt det er nødvendigt med kørelektioner ud over de 13, koster disse kr. 650,- pr. stk. og skal betales inden den praktiske prøve kan afholdes.
Øvrige udgifter – UD OVER DEN LOVPLIGTIGE UNDERVISNING –
Prøvegebyr kr. 1170,
Lægeattest kr. 450,
Førstehjælpskursus kr. 500,
Leje af mc til køreprøven kr. 650
Leje af manøvrebanen til mc prøven kr.1050

Kontrollerende prøve / Generhvervelse af kørekort

Antallet af kørelektioner afhænger af dine færdigheder i en bil. De fleste kan nøjes med blot én kørelektion inden køreprøven. Du skal også betale for bilen til prøven!

Kørelektioner kosterkr. 600,-
Teorikursus, ubegrænsetkr. 1.900,-
Særlig køreundervisningkr. 6.700,-
Prisen fremkommer således:
Teorikursuskr. 1.900,-
8 kørelektioner á kr.600,-kr. 4.400,-

Ud over ovennævnte priser kræves:

Vi gør opmærksom på, at alle indbetalinger er incl. moms og foregår via kontooverførsel! Alle betalinger skal være indbetalt inden teoriprøven da kørekortansøgning og lektionsplan ellers ikke kan udleveres. Dette gælder også hvis eleven ønsker at skifte køreskole. Her skal være afregnet for forbrugt tid inden skift, da lektionsplan og kørekortansøgning ellers ikke kan udleveres.