GDPR

Privatlivspolitik & Handelsbetingelser

GDPR

GDPR er en Europæisk persondatalov der trådte i kraft d. 25. maj 2018. Formålet med GDPR er at have de samme databeskyttelseslove i alle EU-medlemsstater og at give borgerne mere kontrol over, hvordan og hvornår deres data anvendes. Selvom GDPR er en EU-forordning, er enhver virksomhed, der markedsfører varer eller tjenesteydelser til EU-borgere, uanset hvor den er beliggende, omfattet af forordningen.

Henriks’ Køreskole vedkender sig det særlige ansvar, der hører med til at opbevarer personlige data på køreskoleelever. Vi ønsker at vore elever har fuld tillid til Henriks’ Køreskole, som et trygt og sikkert sted at opbevare sine oplysninger

Dette er en beskrivelse af hvorledes Henriks’ Køreskole i forhold til persondata-lov af 25. maj 2018 håndterer personlige data. Ved tilmelding på Køreskolens tilmeldingsblanket her på hjemmesiden bekræfter køreeleven at have; læst, forstået og accepteret nærværende håndteringsbeskrivelse, er eleven under 18 år skal forældre bistå/udfylde tilmeldingen.

Ligeledes kan en entydig elektronisk accept (mail fra forældre) godtages.

Alle data opbevares som beskrevet, for at kunne drive køreskolen efter lovbefalede retningslinjer, samt køreskolens egne retningslinjer.

Data:

Køreskolen opbevarer på forskellig vis følgende Data: Navn, Adresse, E-mail, Telefonnummer, CPR-nummer, betalings oplysninger, samtykkeerklæring, foto, billede af evt. Sundhedskort, billede af evt. opholdstilladelse, lægeerklæring, status på køreuddannelsen, evt. korrespondance mellem politi og elev, evt. relevante kursusbeviser.

Dokumenter:

Ansøgning om Kørekort, Lektionsplan, Tilmelding og øvrige dokumenter relateret til elevens egentlige køreuddannelse hos Henriks’ Køreskole fremvises for en kommunal instans ifm. godkendelse af elevens ansøgning, samt til politiet ifm. afholdelse af elevens køreprøver, ansøgning overdrages til politiet efter bestået praktisk prøve. Efterfølgende lagres dokumenterne i 2 år på køreskolen. Køreskolen kan sikkerhedsmakulere tilbageværende dokumenter efter de 2 år.

Opgørelse og Kreditaftale i elektronisk format gemmes i køreskolens fakturerings system, passwordbeskyttet i 5 år efter endelig afregning er sket. Ved evt. manglende betaling sendes Opgørelse og Kreditaftale til ekstern Inkassobureau.

Indtil endt køreuddannelse opbevares elevens dokumenter i køreskolens varetægt, f.eks. i teorilokalet. Elevens dokumenter er med i skolebilen ved den praktiske undervisning samt til praktiks prøve.

Ved afbrudt Køreuddannelse udleveres ansøgning til eleven, og den originale lektionsplan udleveres til den af eleven udpeget kørelærer/køreskole, kopi af lektionsplanen samt øvrige dokumenter opbevares i 2 år.

Elektroniske Data:

Elevens navn, adresse, telefonnummer, personnummer samt e-mail adresse opbevares på Køreprøvebooking (koreprovebooking.dk) til brug for booking af køreprøver. Herfra vil man som elev også modtage oplysning om opbevaring af data via e-boks.dk. Samme data opbevares også på teoriprogrammet Bestå med FFK (teori.ffk.nu), som er beskyttet bag Brugernavn og Password, hos ekstern aktør, elevdata slettes efter endt køreuddannelse eller efter 2 år. Elevens navn og telefonnummer kan opbevares på kørelærens telefon, der er pinkodebeskyttet. Elev-data på kørelærerens mobil telefon slettes, når eleven har bestået sin praktiske prøve.

Med elevens særskilte tilladelse, fotograferes eleven ved bestået praktisk køreprøve, og billedet lægges ved verbal tilladelse hertil op på Køreskolens anvendte sociale medier samt hjemmeside, og hvorfra alle kan se og dele billeder.

Henriks køreskole v/ HenrikTørnqvist Lauridsen

CVR: 27706991