MC teknik

mc kørekort svendborg Føreren

Ejeren eller brugeren har ansvaret for, at MC og evt. sidevogn er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for at MC og evt. sidevogn er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Føreren skal hele tiden være opmærksom på, om MC og evt. sidevogn er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og lydsignalapparater fungerer sikkert og efter lovens krav, samt at evt. tilkobling til sidevogn er forsvarlig.Fører skal påse, at passager under 15 år bærer hjelm.Husk at instruere passager før kørsel. (Siddestilling osv.)

 

 

Håndbremse:

Må højst kunne trækkes 2/3 til.
Skal have en mindre frigang.
Må ved konstant påvirkning ikke give efter.

 

Fodbremsen:

Må højst kunne trædes 2-3 cm. ned til bremsepunkt, uden at foden kommer i ubekvem stilling.
Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade og sidde fast.
Pedalen skal være placeret hensigtsmæssigt i forhold til fodhviler.
Bremsepedalen skal have en mindre frigang, og må ikke synke ved konstant påvirkning.

 

Generelt:

Bremsevæskestanden skal være mellem min. og max.
Bremsesystemet skal være tæt og uden udsivning fra bremserør /slanger.
Bremserør og bremseslanger skal være ubeskadigede, og må ikke kunne klemmes mod dele af motorcyklen.

 

Styreapparat:

Styret skal være bredere end 55 cm.
Håndtag må ikke sidde lavere end sædet og højst 30 cm. over sædet.
Der skal være tilstrækkelig plads til førerens hænder ved fult styreudslag.
Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelser.
Styr og håndtag skal sidde fast.
Ingen slør i kronrør/styrestamme, gaffelkrone/samlestykke, teleskoprør.
Styret skal kunne drejes let og uden mislyde.
Styreapparatets bevægelse må ikke hindres af udstyr eller lignende.

 

Lygter:

Positionslys: Skal kunne ses på en afstand af min. 300 m.
Nærlys: Skal kunne oplyse vejen min. 30 m.
Lyset skal være asymmetrisk mod højre
Lyset skal falde 1%
Pære skal være sat korrekt i – lys/mørke-grænsen i orden.
Fjernlys: Skal kunne oplyse vejen min. 100 m
Skal have en kontrol lampe
Må godt virke blændende.
Positionslys , nærlys & fjernlys skal være hvidt/gulligt.
Baglygter: Skal kunne ses på en afstand af 300 m.
Stoplygter: Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygter.
Reflekser: Skal være røde, men ikke trekantede.
Blinklygter: Skal lyse gult og blinke 60-120 gange pr. min.
Skal kunne ses i stærk sollys.
Nummerpladelys: Skal være hvidt
Skal kunne aflæses fra min. 20 m afstand.
Alle lygter skal kunne lyse , og have ens farve og lysstyrke.

 

Hornet:

Skal have en klar og konstant tone.

 

Motor:

Motoren må ikke larme unødvendigt.
Motoren må ikke være tilsløret af udsivende olie.
Udstødningen skal sidde fast og have en tæt lyddæmper.

 

Dæk:

Dæk og hjulfælge skal være ubeskadigede.
Hjuleger skal være hele , tilstrækkeligt spændt og ingen mangler.
Hjullejer tilstrækkeligt spændt og uden slør.
Dæk min. 1 mm i hovedmønster

Håndbremse:

Må højst kunne trækkes 2/3 til.
Skal have en mindre frigang.
Må ved konstant påvirkning ikke give efter.

 

Fodbremsen:

Må højst kunne trædes 2-3 cm. ned til bremsepunkt, uden at foden kommer i ubekvem stilling.
Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade og sidde fast.
Pedalen skal være placeret hensigtsmæssigt i forhold til fodhviler.
Bremsepedalen skal have en mindre frigang, og må ikke synke ved konstant påvirkning.

 

Generelt:

Bremsevæskestanden skal være mellem min. og max.
Bremsesystemet skal være tæt og uden udsivning fra bremserør /slanger.
Bremserør og bremseslanger skal være ubeskadigede, og må ikke kunne klemmes mod dele af motorcyklen.

 

Styreapparat:

Styret skal være bredere end 55 cm.
Håndtag må ikke sidde lavere end sædet og højst 30 cm. over sædet.
Der skal være tilstrækkelig plads til førerens hænder ved fult styreudslag.
Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelser.
Styr og håndtag skal sidde fast.
Ingen slør i kronrør/styrestamme, gaffelkrone/samlestykke, teleskoprør.
Styret skal kunne drejes let og uden mislyde.
Styreapparatets bevægelse må ikke hindres af udstyr eller lignende.

 

Lygter:

Positionslys: Skal kunne ses på en afstand af min. 300 m.
Nærlys: Skal kunne oplyse vejen min. 30 m.
Lyset skal være asymmetrisk mod højre
Lyset skal falde 1%
Pære skal være sat korrekt i – lys/mørke-grænsen i orden.
Fjernlys: Skal kunne oplyse vejen min. 100 m
Skal have en kontrol lampe
Må godt virke blændende.
Positionslys , nærlys & fjernlys skal være hvidt/gulligt.
Baglygter: Skal kunne ses på en afstand af 300 m.
Stoplygter: Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygter.
Reflekser: Skal være røde, men ikke trekantede.
Blinklygter: Skal lyse gult og blinke 60-120 gange pr. min.
Skal kunne ses i stærk sollys.
Nummerpladelys: Skal være hvidt
Skal kunne aflæses fra min. 20 m afstand.
Alle lygter skal kunne lyse , og have ens farve og lysstyrke.

 

Hornet:

Skal have en klar og konstant tone.

 

Motor:

Motoren må ikke larme unødvendigt.
Motoren må ikke være tilsløret af udsivende olie.
Udstødningen skal sidde fast og have en tæt lyddæmper.

 

Dæk:

Dæk og hjulfælge skal være ubeskadigede.
Hjuleger skal være hele , tilstrækkeligt spændt og ingen mangler.
Hjullejer tilstrækkeligt spændt og uden slør.
Dæk min. 1 mm i hovedmønster